Velkommen

Ud fra en Pædagogisk, Psykologisk og Juridisk tilgang tilbyder Skilsmisseterapi en samlet løsning til forældrepar, der enten befinder sig i, eller står overfor en kommende skilsmisse/et samlivsbrud.

Skilsmisseterapi adskiller sig fra andre tilbud i skilsmissesager ved, at tilbyde en pakkeløsning med: Individuel terapi, fællessamtaler, samt juridisk rådgivning.

Hensigten er at hjælpe begge parter til at få bearbejdet vanskelige følelser ud fra en Salomonisk løsning på en sådan måde, at samarbejdet i forhold til børnene bliver så hensigtsmæssigt som muligt. Herved vil det kunne undgås, at børnene kommer til at lide unødigt pga. bryderier mellem forældrene.

På de kommende sider, kan du/I læse mere detaljeret om tilbuddet – velkommen!

.