Forløb

Tilbudet i skilsmisseterapi vil være en række terapeutiske samtaler (skiftevis individuelle samtaler og parsamtaler) med det formål at opnå en følelsesmæssig håndtering af den vanskelige situation.

Forløbet vil foregår på den måde, at vi starter med et føllesmøde, hvor I møder Nikolaj og Morten. Fokus vil her være, at vi i fællesskab undersøger de vanskeligheder I står overfor i forbindelse med den kommende/igangværende skilsmisse.
Vi vil ligeledes have fokus på de ønsker, I hver for sig og i fællesskab måtte ønske. Fokus vil bl.a. være jeres børns trivsel i forbindelse med den svære situation.

Herefter vil I hver for sig mødes individuelt hos Nikolaj/Morten, således at I får hver jeres rum til at få hjælp til at håndtere egne vanskelige følelser uden at den anden part er involveret.

Efter de individuelle samtaler, mødes vi alle fire igen, for at afstemme forventningerne til skilsmissen. Nikolaj og Morten vil være behjælpelig med at skabe større forståelse for de forskelige perspektiver/motiver hos jer hver i sær.

Herefter vil der være individuelle samtaler igen og endeligt afsluttes forløbet med én fælles samtale.

Der vil således være tale om i alt fem samtaler; tre fælles samtaler og to individuelle. Det er vores erfaring, at der i vanskelige skilsmisser både er brug for et fælles fokus på de vanskelige følelser, men at det individuelle fokus også er nødvendigt.

Ud over de terapeutiske samtaler, vil I mødes med Helle én gang, for at få konkret/eksakt rådgivning i forhold til de juridiske aspekter ved netop jeres skilmisse. (se under Juridisk Rådgivning).