Juridisk Rådgivning

Uanset, om man er gift eller samlevende, vil en beslutning om at gå fra hinanden indebære behov for stillingtagen til en række forhold af væsentlig betydning for begge parters fremtid.

Hvis der er børn involveret er det særligt vanskeligt, idet en familie i opløsning stiller store krav til forældrene om at kunne adskille egne behov og ønsker fra, hvad der er til børnenes bedste. Børnenes behov skal være udgangspunktet for, hvordan forældrene indretter sig efter bruddet.

Helle hjælper med at vise parterne, hvad de særligt skal være opmærksomme på. Både i forhold til de økonomiske konsekvenser af et samlivsbrud samt i forhold til de aspekter, der vil få betydning for børnenes fremtid og dagligdag. Helle vejleder endvidere om, hvorledes parterne skal forholde sig, hvis de ikke er eller kan blive enige om disse forhold.

Hvis partnerne er enige om, hvordan de vil indrette sig efter samlivsophøret i forhold til økonomi og/eller børn, kan Helle eventuelt være behjælpelig med at udarbejde de juridiske dokumenter, der er nødvendige eller hensigtsmæssige at få på plads af hensyn til familiens fremtid. Aftaler herom indgås i givet fald særskilt med Helle og honoraret fastsættes efter medgået tid eller efter konkret aftale.


.