Hvad er skilsmisseterapi

Det er et faktum, at rigtig mange mennesker har ganske vanskeligt ved at have øje for børnenes behov i forbindelse med skilsmisse.
Det at blive skilt er en følelsesmæssig stor udfordring og må betragtes som en krise, der rammer hele familien, og børnene i særdeleshed.
Det er kendt viden, at en del skilsmisser udvikler sig til langvarige konflikter ml. forældrene (f.eks. i forhold til samværsforhold, forældremyndighed, bodeling ect.) med store økonomiske og psykologiske konskvenser til følge. Og her igen, er det særligt børnene der lider overlast.


Det er vores erfaring, at selv velfungerende, velreflekterende og veluddannede mennesker kan miste al form for rationel tænkning i forbindelse skilsmisse, da netop skilsmisse (når der er børn involveret) kan fremkalde de mest destruktive og reaktive side i mennekser. Dette betyder for nogen familier, at skilmissen kan tage mange år at komme igennem, da forældrene begynder at ”slås om børnene”. Mange års kamp med meget store advokat regninger og mange møder i statsforvaltningen med dertilhørende forældreevne undersøgelser er ikke et uvant syn.


Formålet med Skilsmisseterapi.dk er derfor, at tilbyde familien terapeutisk bistand til at komme gennem skilsmisse krisen. Motivationen vil først og fremmest være at sikre barnets/børnenes psykisk trivsel. Men der vil også være store økonomiske fordele, da man kan spare store advokat regninger.


Skilsmisseterapien skal således betragtes som et tiltag, skilsmisseparret sætter i værk for at undgå konfliktoptrapning.